Pristup ovoj stranici i podacima sadržanim na njoj podložni su navedenim uvjetima i odredbama. Ako se ne slažete s ovim uvjetima (Uvjeti korištenja) i Politikom privatnosti (https://burgerfestival.hr/politika-privatnosti/), nemojte koristiti ove www stranice. Nastavite li ih dalje koristiti, smatrat će se da ste pristali na predmetne pravne uvjete.

1. Pristup

Ne jamčimo da su materijali sadržani na predmetnim www stranicama primjereni ili korisnički dostupni na određenim lokacijama, odnosno ne odgovaramo za pristup istima s teritorija država gdje je njihov sadržaj zakonom zabranjen. Smatrat će se da je pristup www stranicama s navedenih lokacija poduzet samovoljno uz odgovornost korisnika prema mjerodavnom pravu.

2. Zaštita vlasništva

Mi, naši dobavljači i partneri ili originalni autori su vlasnici prava na dijelovima ovih stranica i drugih intelektualnih vlasništva u relaciji sa ovim stranicama. Ovime istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge www stranica, pojedinačnih elemenata www stranica, dizajna logotipa bez našeg izričitog pismenog odobrenja. (ovo se ne odnosi na “Objave za medije” te “Foto i video sadržaj” za koje su upute postavljene na Kutku za medije)

3. Znakovi i marke

“Zagreb Burger Festival” i naš logo su naši zaštićeni znakovi ili robne marke, registrirani ili ne. Ostali zaštićeni znakovi ili robne marke su vlasništvo njihovih zakonskih predstavnika i/ili vlasnika. Ništa na ovim stranicama ne može biti interpretirano kao pravo Vama, da direktno ili indirektno koristite zaštićene znakove reproducirane na ovim www stranicama bilo da pripadaju nama ili našim dobavljačima, parterima bez našeg pisanog odobrenja.

4. Nadležnost

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja, i uvjeta upotrebe ove www stranice. Svaki spor ili nedoumicu nastalu sa ovim “Uvjetima korištenja” i “Politikom privatnosti” ili u vezi s njima će strane nastojati riješiti u dobroj vjeri (dobroj namjeri) kroz pregovore prije sudskog postupka u roku od 45 dana od dobivanja pisanog očitovanja. Ne uzimajući u obzir gore navedeno, možemo poduzeti trenutno pravne akcije ako bude potrebno zaštititi povjerljive ili vlastite informacije. Hrvatski sudovi tj. Sud u Zagrebu su isključivo nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih www stranica ili u vezi s njima.

5. Informacije

5.1. Sve informacije dostupne na www stranicama isključivo su informativnog karaktera. Informacije o pojedinim proizvodima i uslugama s ovih www stranica podložne su određenim ograničenjima u vezi sa subjektima kojima takve informacije mogu biti dostupne.

5.2. Informacije koje objavljujemo na ovim www stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, međutim ne jamčimo za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka pohranjenih na ovim www stranicama.

5.3. Linkovi na ovim stranicama Vas mogu odvesti na stranice trećih osoba i tvrtki, odnosno možete napustiti naše stranice i doći na stranice koje nisu pod našom kontrolom, te nismo odgovorni za sadržaj bilo kojih stranica do kojih ste došli linkom ili linkom na povezanoj stranici.

5.4. Molimo vas da primite na znanje da možemo u svako vrijeme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmijeniti podatke pohranjene na ovim www stranicama.

6. Ograničenje odgovornosti

Mi ne jamčimo, izričito ili prešutno, uključujući jamstva u pogledu utrživosti, odnosno podobnosti za određenu svrhu, niti preuzimamo bilo kakvu odgovornost za potpunost ili korisnost bilo koje od izloženih informacija, sustava, proizvoda ili procesa. Informacije dostupne na www stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste suglasni da nas nećete smatrati odgovornima za neostvarenje svojih očekivanja u vezi s tim odnosno izmaklu dobit. Do zakonom predviđenih ograničenja, nećemo odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe koje od informacija dostupnih na ovim www stranicama.

7. Prenosivost

Ovi “Uvjeti korištenja” se ne mogu dodijeliti ili prenesti od strane Vas bez prethodne pisane potvrde od naše strane. Možemo dodijeliti ova “Pravila korištenja” bilo kojoj pridruženoj osobi ili trećoj strani u cijelosti ili samo pojedine dijelove.

KOKOŠ ILI JAJE d.o.o.

RADNO VRIJEME

PON - ČET  12:00 - 23:00

PET  12:00 - 01:00

SUB 11:00 - 01:00

NED 11:00 - 23:00

LOKACIJA